UW CHRISTELIJKE STANDPUNTEN STAAT CENTRAAL

ZORG VOOR LEVEN; EEN ALTERNATIEVE ZORGVERZEKERING

Van Dominass en Prima voor elkaar bent u natuurlijk al wat gewend. Persoonlijke service en snelheid zijn voor ons de belangrijkste speerpunten. Bij onze alternatieve zorgverzekering, Zorg voor leven, vormt geloofsovertuiging de leidraad. Christelijke zorg met respect voor het leven staat voorop.

Zorg voor leven is een initiatief van Prima voor elkaar en Dominass assurantiën

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Wel zo prettig als die zorgverzekering aansluit bij uw geloofsovertuiging. Zorg voor leven is een alternatieve basisverzekering met drie aanvullende mogelijkheden. Het christelijk standpunt staat erin centraal. Dat heeft onder meer invloed op de service en de vergoedingen. Zorg voor leven is een alternatieve zorgverzekering die past bij uw normen en waarden.

BIJBELSE WAARDEN
Zorg voor leven gaat uit van Bijbelse waarden. Zorg wordt geboden in nauwe samenwerking met christelijke zorgverleners. Stuk voor stuk zijn dit professionals die werken vanuit hun overtuiging, met respect voor mens en natuur. Wanneer er iets in uw leven gebeurt, wilt u natuurlijk het liefst worden bijgestaan door een zorgverlener met dezelfde denkwijze als u. Deze alternatieve zorgverzekering maakt christelijke zorg voor iedereen bereikbaar.

LEVEN IS EEN GESCHENK
De aanvang en het einde van ons leven ligt in Gods handen. Het leven is een geschenk en verdient daarom onze aandacht, zorg en bescherming. Het leven is uiteraard van grote waarde. Zorgverzekering Zorg voor leven en de drie aanvullende verzekeringen, van initiatiefnemers Prima voor elkaar en Dominass, hangen deze overtuiging aan. We bieden u christelijke zorg aan in elke levensfase. Zorg waarbij desgewenst aandacht is voor zingeving en levensvragen, altijd persoonlijk en betrokken.

MET U GAAN WE VOOR HET LEVEN
We gaan met u voor het leven. Sluit daarom via ons een alternatieve zorgverzekering af. Zorg voor leven biedt geen vergoeding voor medische levensbeëindigende handelingen, zoals euthanasie en abortus provocatus. Ook wordt genetisch onderzoek, waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn, niet ondersteund. Wel werken we nauw samen met betrokken zorgverleners. Zij hebben allen respect voor mensen.

PAST ZORG VOOR LEVEN BIJ U?
Wilt u weten of onze alternatieve zorgverzekering bij u past? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We bekijken dan samen wat uw wensen zijn.