EEN ZORGVERZEKERING DIE BIJ U PAST.

CHRISTELIJKE ZORGVERZEKERING MET RESPECT VOOR HET LEVEN

Elke Nederlander moet van de overheid verplicht een basisverzekering afsluiten. Wel zo prettig natuurlijk als die zorgverzekering aansluit bij uw levensvisie. Met onze basisverzekering Zorg voor leven en de drie aanvullende verzekeringen bent u bewust verzekerd vanuit een christelijk standpunt. Dat ziet u terug in de vergoedingen en de service en betrokkenheid van de zorgverleners. Bewust verzekerd dus, met de christelijke zorg die bij u past.

Zorg voor leven is een initiatief van Prima voor elkaar en Dominass assurantiën

Zorg voor leven gaat uit van Bijbelse normen en waarden. Er is daarbij samenwerking met diverse christelijke zorgverleners. Dit zijn stuk voor stuk zorgverleners die werken vanuit een christelijke overtuiging, met respect voor mens en natuur. We begrijpen dat wanneer er iets heftigs in uw leven gebeurt, u wilt worden geholpen en bijgestaan door een zorgverlener met dezelfde geloofsovertuiging als u. Met deze zorgverzekering is christelijke zorg nu voor iedereen bereikbaar.

Het begin en het einde van ons leven ligt in handen van de Heer. Het leven is een geschenk van God en verdient daarom onze volledige aandacht en bescherming. Het leven is tenslotte van grote waarde. Zorg voor leven is een basisverzekering Bewust verzekerd in combinatie met drie aanvullende verzekeringen op initiatief van Dominass en Prima voor elkaar. We bieden daarom christelijke zorg in elke fase van uw leven, waarbij aandacht is voor levensvragen en zingeving, persoonlijk en betrokken. Zoals u dat graag wilt.

VOOR HET LEVEN
Sluit u via ons een christelijke zorgverzekering af. Zorg voor leven sluit absoluut aan bij uw christelijke levensovertuiging. Er is bijvoorbeeld geen vergoeding voor medische handelingen die het leven beëindigen, zoals euthanasie en abortus provocatus. Ook ondersteunt onze christelijke zorgverzekering geen genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn. We werken wel samen met betrokken zorgverleners die respect hebben voor mensen. We kennen ze stuk voor stuk.

MOGELIJKHEDEN
Wilt u weten welke christelijke zorgverzekering bij uw wensen past? Neem dan gerust contact met ons op. We bekijken dan samen welke mogelijkheden er zijn. Persoonlijke service en snelheid staan bij ons altijd voorop.