Vergoedingenoverzicht 2020
Aanvullende tandartsverzekeringen Bewust Verzekerd

In dit overzicht ziet u de vergoedingen van de aanvullende tandartsverzekeringen.
De genoemde vergoedingen gelden per persoon per kalenderjaar. Behalve als dit anders staat aangegeven.

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om gemakkelijk te kunnen zien welke soorten vergoedingen er in een verzekering zijn opgenomen. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen.

Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.

Omschrijving behandelingTand-BV 1Tand-BV 2Tand-BV 3
Totale vergoeding per kalenderjaar€ 250,-€ 500,-€ 750,-
Consulten (C-codes) en second opinion, tandvleesbehandelingen (alleen
codes T21 en T22), Vulling (V-codes), Foto’s (X-codes), Verdovingen
(A-codes) en Trekken tanden/ kiezen (H-codes):
100%100%100%
Overige behandelingen (codes), zoals mondhygiëne, kronen, bruggen en
implantaten:
75%75%75%

Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

Bezoekadres

Bonegraafseweg 6
4051 CH Ochten

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten

T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06