Vergoedingenoverzicht 2020
Aanvullende verzekeringen Bewust Verzekerd

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te
vergelijken.

Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Kijk in onze Zorgzoeker als u wilt weten of uw zorgverlener een contract heeft. De vergoedingen in dit overzicht zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders is aangegeven. Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend.
Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.

OmschrijvingBewust Verzekerd 1 Bewust Verzekerd 2 Bewust Verzekerd 3
Alternatief
Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen (chiropractie, osteopathie, homeopathie en manuele
therapie)
€ 40,- per dag tot
Botten, spieren en gewrichten
Beweegprogramma’s (obesitas, voormalig hartfalen, diabetes type 2, COPD of reuma)€ 100,-€ 200,-€ 300,-
Ergotherapie3 uur
Pedicurezorg (reumatische-, diabetische- of medische voet)€ 25,- per behandeling tot €
100,-
€ 25,- per behandeling
tot € 100,-
Podotherapie/podologie/ podoposturale therapie en/ of
(sport)steunzolen
€ 100,- waaronder
1 paar (sport)steunzolen
€ 200,- waaronder
1 paar (sport)steunzolen
Buitenland
Spoedeisende zorg buitenlandaanvulling tot
kostprijs
aanvulling tot kostprijsaanvulling tot kostprijs
Vervoer verzekerde en vervoer stoffelijk overschot naar
Nederland (repatriëring)
jajaja
Overnachtings- en vervoerskosten bij expertise- behandelingen in het buitenlandovernachtingskosten: € 75,- per nacht, vliegtuigvervoer (Economy Class), openbaar vervoer (laagste klasse), eigen vervoer € 0,30 per km. Totale vergoeding € 5.000,-overnachtingskosten: € 75,- per nacht, vliegtuig- vervoer (Economy Class), openbaar vervoer (laag- ste klasse), eigen vervoer
€ 0,30 per km. Totale
vergoeding € 5.000,-
Christelijke psychosociale hulp
Christelijke psychosociale hulp€ 350,-€ 500,-€ 650,-
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Fysiotherapie, manuele therapie en oefentherapie
Cesar en Mensendieck
10 behandelingen15 behandelingen25 behandelingen
Huid
Acnébehandeling€ 100,-€ 250,-
Camouflagetherapie€ 200,- voor de gehele
verzekeringsduur
€ 200,- voor de gehele
verzekeringsduur
Epilatie (elektrische, IPL- of laserepilatie)75% tot € 250,-
Hulpmiddelen
Hoofdbedekking of toupim€ 100,-€ 150,-€ 200,-
Plakstrips mammaprothesejajaja
Plaswekker€ 100,- voor de gehele
verzekeringsduur
€ 100,- voor de gehele
verzekeringsduur
Pruik€ 100,-€ 200,-€ 300,-
Mond en tanden (mondzorg)
Heeft u ook een aanvullende tandartsverzekering afgesloten? Kijkt u dan ook verderop in deze vergoedingenwijzer wat de eventuele vergoeding
vanuit deze aanvullende tandartsverzekering is.
Kronen, bruggen, inlays en implantaten tot 18 jaarjaja
Orthodontie (beugel) incl. second opinion tot 18 jaar70% tot € 1.500,- voor de
gehele verzekeringsduur
Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval 18 jaar
en ouder
€ 10.000,- per ongeval€ 10.000,- per ongeval€ 10.000,- per ongeval
Ogen en oren
Brillen en/of contactlenzen€ 100,- per 3 kalenderjaren€ 200,- per 3 kalender-
jaren
Hoortoestelwettelijke eigen bijdrage
tot € 250,-
Vervoer
Vervoer (zittend ziekenvervoer)wettelijke eigen bijdragewettelijke eigen bijdragewettelijke eigen bijdrage
Ziekenhuis, behandeling en verpleging
Gasthuis voor uw bezoek (overnachtings- en vervoerskos- ten voor uw bezoek bij een ziekenhuisverblijf)€ 35,- per nacht tot € 500,- voor alle bezoekers samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi
€ 0,30 per km
€ 35,- per nacht tot € 600,- voor alle bezoekers samen openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto
of taxi € 0,30 per km
Mammaprintja, alleen bij laboratorium
Agendia
ja, alleen bij laboratorium
Agendia
ja, alleen bij laboratorium
Agendia
Zwanger(worden)/baby/kind
Adoptiekraamzorg (kind jonger dan 12 maanden)15 uur kraamzorg
Medische screening bij adoptie€ 400,- voor screening
per adoptiekind
Bevalling poliklinisch in ziekenhuis of geboortecentrum
zonder medische noodzaak
wettelijke eigen bijdrage
Borstkolfapparaat€ 100,- voor de gehele
verzekeringsduur
Kraampakketja
Kraamzorg in een geboorte- of kraamcentrumwettelijke eigen bijdrage
Kraamzorg thuiswettelijke eigen bijdrage
Kraamzorg uitgesteld (medisch)15 uur per zwanger- schap, m.u.v. eigen betaling van € 4,50 per uur
Kraamzorg extra/huishoudelijke hulp€ 350,- per bevalling, alleen bij gecontract- eerde zorgverleners
Lactatiekundige zorg€ 175,-
TENS bij bevalling (pijnbestrijding)1 apparaat voor de gehele verzekeringsduur, alleen bij
gecontracteerde leverancier
Natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden€ 350,- voor de gehele
verzekeringsduur
Zwangerschapscursus€ 75,- per zwangerschap
Overig
Herstellingsoord (christelijk) psychosomatische gezond-
heidszorg
€ 50,- per dag tot 31 dagen
Hospice€ 75,- per dag€ 75,- per dag€ 75,- per dag
Terminale zorg door vrijwilligers thuis€ 115,-€ 115,-€ 115,-
Kinderopvang aan huis tot 12 jaar tijdens en na ziekenhu- isverblijf ouder(s)vanaf de 3e verblijfsdag t/m de 3e dag na ontslag tot 50 uur per jaar. En de dossierkosten. Alleen bij gecontracteerde instellingvanaf de 3e verblijfsdag t/m de 3e dag na ontslag tot 50 uur per jaar. En de dossierkosten. Alleen bij
gecontracteerde instelling
Leefstijltrainingen voor hartpatiënten, whiplashpatiënten
en mensen met stress en burnout gerelateerde klachten
€ 750,-€ 1.250,-
Preventieve cursussen€ 125,- per cursus€ 125,- per cursus
Voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent of
(sport)diëtist (zonder medische indicatie)
€ 50,-€ 100,-€ 150,-

Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

Bezoekadres

Bonegraafseweg 6
4051 CH Ochten

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten

T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06