Bijbelse normen en waarden staan centraal

Een zorgverzekering uit geloofsovertuiging

Een grote groep christenen in Nederland sluit liever geen zorgverzekering af vanwege de geloofsovertuiging. Speciaal voor christenen is er de zorgverzekering Zorg voor leven, een initiatief van Prima voor elkaar en Dominass. Deze basisverzekering met drie aanvullende mogelijkheden houdt sterk rekening met de levensvisie van christenen, keert voor bepaalde behandelingen die botsen met hun visie geen vergoeding uit en biedt uitsluitend christelijke zorg.

 

Zorg voor leven is een initiatief van Prima voor elkaar en Dominass assurantiën

BIJBELSE WAARDEN
Zorgverzekering Zorg voor leven hanteert Bijbelse waarden. In nauwe samenwerking met christelijke zorgverleners wordt hoogwaardige zorg geboden. Dit zijn geen onpersoonlijke behandelaars, maar professionals die werken vanuit hun geloofsovertuiging, met respect voor mens en natuur. Als er iets plaatsvindt in uw leven, wilt u natuurlijk het liefst worden bijgestaan door een zorgverlener met dezelfde visie als u. Zorg voor leven maakt christelijke zorg voor iedereen bereikbaar.

GEEN ZORGVERZEKERING UIT GELOOFSOVERTUIGING
We begrijpen dat u wellicht overweegt geen zorgverzekering af te sluiten vanwege uw geloofsovertuiging. Maar Zorg voor leven verschilt van andere reguliere zorgverzekeraars door absoluut geen vergoedingen te verstrekken voor behandelingen die botsen met de christelijke denkwijze. Opzettelijke levensbeëindigende medische handelingen, zoals abortus of euthanasie, kunnen zodoende niet op ondersteuning rekenen. Ook wordt nauw samengewerkt met diverse zorgverleners die stuk voor stuk betrokken zijn en respect hebben voor de mensheid en het leven. Met uw geloofsovertuiging kunt u daarom met een gerust hart deze zorgverzekering afsluiten. Hij past volledig bij uw denkwijze.

IN HANDEN VAN GOD
Het begin en het einde van het leven ligt in de handen van God. Leven is een geschenk van Hem. Het is van grote waarde en wij dienen het daarom met aandacht, zorg en bescherming te behandelen. Met zorgverzekering Zorg voor leven krijgt u de zorg die bij uw geloofsovertuiging past, in elke fase van het leven. Geen onpersoonlijke behandelingen, maar zorg met aandacht voor levensvragen en zingeving. Altijd betrokken.

ZORG VOOR LEVEN PAST BIJ U
Zorg voor leven past bij u en uw christelijke levensvisie. Neem daarom gerust vrijblijvend contact met ons op. We bekijken uw wensen en passen de zorg daarop aan.